Åsikter från rökare som har lungbesvär

0
Rate this post

En grupp av europiska experter önskar förbättra sättet på vilka läkare och sjuksköterskor handhar rökare med lungbesvär.

Om du är rökare med lungsjukdom så vill vi gärna att du deltar.

Ditt deltagande kommer att hjälpa Europeiska Lungläkarföreningen att utbilda sjukvårds-personal om dina behov.

Vi skulle vilja veta om din lungsjukdom har förändrart din syn på att sluta röka.

Vi vill också veta hur läkare och sjuksköterskor pratade med dig före och efter att du fick din lungsjukdom.

För att få del av din kunskap har vi gjort ett kort frågeformulär. Det innehåller mindre än 15 frågor och tar endast 10 min att fylla i.

Fyll I frågeformuläret

Vi behöver inte ditt namn och kommer ej att kontakta dig om du inte själv önskar bli kontaktad. Ge i så fall din e-mejl adress.

Om du har frågor eller funderingar omkring detta project så får du gärna kontakta oss.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here